PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Provoz o prázdninách v letošním roce zajišťují v měsíci červenci: od 1.7. do 16.7.2021 MŠ Motýlek

od 19.7. do 30.7.2021 MŠ Pastelka.

Bližší informace v šatnách a u p. učitelek. Děti je možné přihlásit do 30.4.2021.