Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky bude v úterý 15.6.2021 od 10 hodin dopoledne na zahradě MŠ. Po konzultaci s Hygienickou st. hl. m. Prahy a za dodržení všech daných Epidemiologických pravidel, se mohou této akce zúčastnit i rodiče předškolních dětí, pro které je tato akce určena.