Kroužky – Zpívánky

Kroužek Zpívánky od 4 let, každý čtvrtek odpoledne od října. Přihlášky

na www.krouzky.cz. Cena za pololetí 1100 Kč.